Grasbanenseizoen 2021
Koers 21 juli is afgelast gezien de huidige Corona situatie
Koersvrienden,
De tijden van corona besmettingen en daarop betrekking hebbende overheidsmaatregelen, lijken, op het moment dat is dit schrijf, (medio juni) voorbij.

Maatregelen bij binnenkomst Emmeloord. Meer>

Toch hebben de besturen van Emmeloord en Joure eerder moeten besluiten hun geplande 1e koersdatum voor 2021 te annuleren. Zoals het nu lijkt, trapt Emmeloord straks af in augustus en mogelijk september. Daarna is Joure aan de beurt, hopelijk met 2 meetings in september.

U bent uw hobby en koersbezoek natuurlijk niet vergeten, mogen we aannemen. Ook voor de eigenaren en rijders zijn wij supertrots dat we dit jaar toch nog mooie meetings met een leuk prijzengeld kunnen verrijden. Daarna is Joure aan de beurt met mogelijk een meeting eind september te weten de kermiskoersen. Het bestuur van Joure is nog in overleg met de gemeente en Veiligheidsregio of deze meeting zonder beperkingen kan doorgaan.

Ik wens u in elk geval veel speelplezier.
Nico Zeldenthuis,
Voorzitter Verbond Grasbanen.
Nu er weer  publiek aanwezig mag zijn gaan de koersen op de volgende data door

Emmeloord
woensdag 18 augustus
Vrijdag 10 september. Aanvang 1e koers zal eerder zijn dan de gebruikelijke 17.00

Joure
Maandag 27 september
Eenrum en Aduard koersen niet in 2021